Psikolojik Bir Imkan Etkin Dinleme

Psikolojik Bir Imkan Etkin Dinleme

Psikolojik Bir İmkân: Etkin Dinleme

İnsanların toplumsal anlamda yaşadığı belli başlı problemlerden başlıklar şeklinde bahsetmek mümkündür. Söz konusu problemler arasında sıklıkla rastlanan etkin dinleyememe sorunsalının birden çok sebebe dayandığını bilinmektedir. Öncelikle bu konuyla alakalı örneklerin kalabalığı dikkat çekmektedir. Çocuk yaştan itibaren yetişkinliğe kadar geçen süre zarfında insanların en az zaman tanıdıkları durum başka bir kimseyi dinlemektir. Genel olarak tartışmaların bu sebepten çıktığı, insanların birbirine saygı göstermediği, seslerin yükseldiği ve bir türlü sonuca varılamayan kavgaların sebebi insanların birbirini dinlememesi ile alakalıdır. Nitekim pek çok danışanın aslında dinliyorum cevabını verdiği de görülmektedir. Burada dikkat çekilmek istenen asıl nokta etkin dinleme dediğimiz karşı tarafı belirli kriterler çerçevesinde dinleme kabiliyetidir. Özellikle dinlemenin zaman içinde geliştirilebilir bir durum olması bunun bir kabiliyet olarak anılması ile yakından alakalıdır. Bursa psikolog bireysel psikolojinin yanı sıra iletişim becerileri noktasında da etkindir.

İnsanların karşılarındaki kimseleri etkin bir biçimde dinlemeleri belli başlı kriterlere dayanmaktadır. Bu kriterlerin başında karşı tarafı anlama isteği gelmektedir. Etkin dinleme sırasındayken kendi fikrini karşı tarafa empoze etmek istemeksizin sadece onu anlama konusunda isteklilik şarttır. Bu istek olmaksızın dinleme süreci başından sarsılır. Etkin dinlemeyi baltalayan diğer bir konu da konuşmak için kendi sırasını beklemeyen bireydir. Genel olarak karşındaki kişiyi dinleyen kimseler kendisine ne zaman sıra geleceğini beklemektedir. Bu bekleyiş duyduğu sözlerin birçoğunu atlayarak dinlemesine sebep olur. Etkin dinlemeyi sağlayacak diğer bir kriter de niyet okumama durumudur. Genellikle önyargılı yaklaştığımız insanların konuşmalarını dinlerken daha ziyade niyetlerini bilerek konuşmanın kısa kesilmesi noktasında aceleci davranılır.

Etkin dinleyebilme insanların kişisel anlamda saldıkları iletişimin en can alıcı noktası olabilir. Bu açıdan her türlü ilişki şekli için insanlarla iletişim noktasında etkin dinleme söz konusu problemlerin aşılmasında izlenmesi gereken en önemli yol olabilir. Etkin dinleme sayesinde uzun uzun konuşmalar gerekmeksizin kısa yoldan çözüme ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Nitekim insanların sadece konuşarak asıl iletişim kabiliyetlerini sağladığı unutulmamalıdır. Başarılı bir iletişim noktasında Bursa en iyi psikolog hizmetleri oldukça önemli bir destek sağlamaktadır.

Sağlık