Siirt’te Osmanlı padişahlarına ait fermanlar tarihe ışık tutuyor

Siirt’te Osmanlı padişahlarına ait fermanlar tarihe ışık tutuyor

Siirt’te Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Hacı Hüseyin Ağa Vakfı’nda 3. Selim ve 3. Mustafa’ya ait çok sayıda ferman, Osmanlıcadan Türkçeye çevrilerek sergilenmeye başlandı. Vakıf bünyesinde koruma altına alınan ve önceki vakıf başkanlarında bulunan, ancak bugüne kadar sergilenmeyen ferman ve tuğralar, Osmanlıca yazıları Türkçeye çevrilerek vakıf müdürlüğünde sergilendi. Vakıfta dönemin çeşitli padişahlarına ait fermanların bulunduğunu, bu fermanların ortalama 350 yıllık olduğunu dile getiren Vakıf Mütevellisi Emin Ertekin, vakfın 1723 yıllarında Hacı Hüseyin Ağa tarafından hayır amaçlı kurulduğunu söyledi. Ertekin, “Bizim vakıf yaklaşık 400 yıllık bir vakıf. Bizim burada fermanlardan da görebileceğiniz üzere tarihler var fermanlarda ve tuğralarda fermanlarımız var. Bu fermanlarda da vakfın tarihi aşağı yukarı çıkıyor ama vakıf senedimizden bile vakıflar bunu vakıf edenin senedine göre tüzüğünü, çalışma prensiplerine göre hazırlıyor. Onlar bile tarihi belli olmamakla birlikte diye notta düşmüşler. Çok eski bir vakıftır. Siirt’teki yönetimine gelen gelirle burada belli padişahın yazmış olduğu tuğra ve fermanlardan da belli. Diyarbakır, Van, Erciş, Erzurum kalelerindeki askerlerin iaşe ve maaşları bizim tarafımızdan buradan ödeniyordu” dedi.

“Fermanları metruk binaların altından çıkardık”
Vakıfta 200’e yakın dönemin padişahlarına ait fermanların bulunduğunu belirten Ertekin, bu fermanların Osmanlı padişahları tarafından dedesi Hacı Hüseyin Ağaya bizzat yazıldığını ve bunlara kendi tuğralarını vurduklarını kaydetti. Ertekin, “Fermanlar orijinal fermanlar biz bunları yıkık metruk binaların altından çıkardık. Edebildiğimiz kadar ıslah ettik. Orijinaldirler bunlar. 3. Selim ve 3. Mustafa tarafından yazılmış bunlar. Bunların daha da köküne gitmek istiyoruz biz Osmanlı arşivi var İstanbul’da, devlet arşivi var Ankara’da burada da bir araştırma yapmak istiyoruz. Araştırmacılarla görüşüyorum devlet arşivinden, Osmanlı arşivinden padişah bunu ne zaman yazmış, hangi tarihte yazdı bu tarihte hangi padişah yazmış niye yazmış, neden yazmış bunları bulmak istiyoruz. İnşallah onu da yapacağız. Yaptıktan sonra da yine sergileyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: blogimle.com

Genel Kültür